Saltar ao contido

Xestogal S.C.G. é unha asesoría rural formada por 2 enxeñeiros agrícolas que brinda diferentes servizos no campo do asesoramento das explotacións agropecuarias.

Dentro da nosa carteira de produtos podemos destacar: asesoramento específico a explotacións de gando e de horta, a tramitación de diferentes clases de subvencións (Incorporacións, Plans de mellora, subvencións publicadas no DOG, etc.).

Servizos

 • Tramitación de cambio de uso e cortas.
 • Realización de libros de campo e fitosanitarios.
 • Realización estudos de abonado.
 • Análise tecnico económico de diferentes explotacións.
 • Trámites cas confederacións hidrolóxicas.
 • Alta apícola e movementos de xeolocalización.
 • Alta de REGA/REAGA.
 • Axudas de INEGA.
 • Comunicación das novidades dos BOPs.
 • Subvención de defensa de fauna silvestre.
 • Axuda para inspecións da administración
 • Declaración de censo anual.
 • Tramitación do SIXE (Porcino/ Avícola).

Botas algo en falta para a túa explotación? Pregúntanos sen compromiso!

Quén somos?

Carlos e Lucas

Somos dous amigos que compartimos dúas paixóns: o medio rural e a enxeñaría agaria. Coincidimos nun traballo en común e aos poucos comezou a agromar en nós a idea de formar unha xestoría. Esta centrada no agro, para brindar asesoramento a explotacións agropecuarias.

Coa bagaxe de ámbolos dous sumamos máis de 7 anos; traballando en cooperativas hortícolas, asociación de gandeiros e servizos de enxeñaría rural.

Agardamos poder transmitirvos a nosa vontade de aportar ao rural, e asesoralos nas súas necesidades do mellor xeito posible.

Contacto

613 72 93 84 (Lucas)
660 29 38 86 (Carlos)
xestogal@xestogal.com

Programa APROL – economía social

Operación subvencionada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e financiada polo Ministerio de Traballo e Economía Social